« Ο χορός είναι σιωπηλή ποίηση.» #Simonide de Céos

France    http://two-tomboysinbikini.tumblr.com/