ja + reszta świata = wieczna bitwa.

Poland; Sieradz/Kraków    http://instagram.com/zamarzam