love take photos

Poland    http://www.photoblog.pl/whereissnow