ყოველ საღამოს ჩემთან ერთად,ოცი მეტრის დაშორებით დგას ხოლმე და ახლოს მოსვლა არასოდეს უფიქრია.

   @welcometo_califournia