♡̷ 関数少女 F(X)

Jung Soo Jung (정수정)
Oct 24 ,1994|Singer, Dancer,Actress and model|San Francisco , California ,USA. (She admires Christina Aguilera)

*:.。.에프엑스.。.:*
ʟᴜɴᴀ | ᴀᴍʙᴇʀ | ᴠɪᴄᴛᴏʀɪᴀ | ᴋʀʏsᴛᴀʟ | 。sᴜʟʟɪ。

— 널 알아갈수록 헤어날 수 없는 걸 。ೃ♡