Ta tìm gì trong ánh hoàng hôn? Tro bụi thoát thai Hoá mây rực đỏ

Hanoi, Vietnam    https://www.facebook.com/vananh.duong.31