Νοητικές και ψυχικές διακυμάνσεις. Μέσα σε ένα επιφανή χαμό.

Salonica    http://shialodecalpoxes.tumblr.com/