ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร    https://twitter.com/somjeed_sirilak