Caímos sete vezes e nos levantamos oito.

   @thainafelli