Tagged with yahiko
Add to favorite tags

Konami, Yahiko e Uzumaki Nagato.
naruto shippuden | via Tumblr
No Comment -.-
Yahiko & Konan | Naruto
Sasusaku Eyes
(1) Tumblr
. | via Tumblr
:D
:3
Yahiko x Konan
Q hermoso *.*
Aww
add a caption
Yahiko, Konan and Nagato
True love
. | via Tumblr
Gran dolor
Tipico :3
add a caption
. | via Tumblr