Tagged with watanuki banri

Roromiya and Watanuki <3
inu x boku boys
-_-
•••
Tumblr
Tumblr
Tumblr
Inu x Boku SS
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Watanuki Banri and Kazuta Roromiya | Inu x Boku SS
Banri Watanuki & Roromiya Karuta | via Facebook
Inu x Boku SS/#1000340 - Zerochan
Natsume Zange/#1021033 - Zerochan
Inu x Boku SS/#1025725 - Zerochan
Roromiya Karuta/#1060586 - Zerochan