Tagged with utau
Add to favorite tags

Reetsoe crackers
Matryoshka, dibujo echo por mi
Teto la reina del pan
*-*
Shugo Chara
Kasane Teto
Facebook
夏语遥 (Xia Yu Yao)♡
 波音リツ - なみねりつ (Namine Ritsu)♡
^^
重音テト(Kasane Teto) ♡
Namine Ritsu Requiem. Pose by me. Stage,  broken balcon.
夏 语遥 (Xia Yu Yao) ♡
夏 语遥 (Xia Yu Yao) ♡
夏 语遥 (Xia Yu Yao) ♡
 波音リツ -/なみねりつ - (Namine Ritsu) ♡
 波音リツ -/なみねりつ - (Namine Ritsu) ♡
 波音リツ -/なみねりつ - (Namine Ritsu) ♡
夏 语遥(Xia Yu Yao) ♡
夏 语遥 (Xia Yu Yao) ♡