Tagged with takeru
Add to favorite tags

Chiyu. Yuji. Takeru. Masato. Mitsuru. SuG.
Satoh Takeru | via Tumblr
Satoh Takeru
Haruma Miura, Satoh Takeru | via Tumblr
GIFMAGAZINE
takeru sato | Tumblr
takeru sato | Tumblr
takeru sato | Tumblr
takeru sato | Tumblr
takeru sato | Tumblr
takeru sato | Tumblr
takeru sato | Tumblr
Takeruu ♡♡♡
Takeru. SuG.
sato takeru | Tumblr - credit as tagged
sato takeru | Tumblr - credit as tagged
takeru sato | Tumblr
takeru sato | Tumblr
Takeru. SuG. Reno. ViViD.
takeru sato | Tumblr