Tagged with shinji
Add to favorite tags

Kaworu x Shinji
Kaworu x Shinji
Kaworu x Shinji
Angeles
Shinji Hirako(Bleach) | Tsukimaru - WorldCosplay
neon genisis evangelion | Tumblr
Danny and Shinji are reUNITED ❤️👌
Lukas and Shinji 🙌💙
Kagawa and Poldi 🙌❤️
Kaworu x Shinji
Kaworu x Shinji
Kaworu x Shinji
Kaworu x Shinji
Kaworu x Shinji
On bus
Seirin high
Ikari Shinji
Flower of Hell | via Tumblr
So cute :3
Shinji Kagawa, our magican.