Tagged with shim changmin
Add to favorite tags

Shim Changmin | via Tumblr
Shim Changmin | via Tumblr
Shim Changmin | via Tumblr
.
Shim Changmin | via Tumblr
...
Cassiopeia Forever ❤️
Bấy bê :v
...
Jung Yunho - Shim Changmin | via Facebook
Changmin
Yunho - Changmin  | via Facebook
Untitled
TVXQ
"Anh gạt tôi."
Gần nhau hơn...
"Anh..."
...
"Chúng ta..."
"Yêu em đi."