Tagged with sengoku
Add to favorite tags

Sengoku Basara
Date Masamune | via Tumblr
.. | via Tumblr
Tsuruhime
Tsuruhime
Tsuruhime
Tsuruhime
Motochika and kasuga
Magoichi saika
Oichi and tsuruhime
Mini sengoku basara
Chosokabe kun and mouri kun
Hanbei
Mini senguko basara
Mini motonari
Date Masamune
Mini kojuro
Mini masamune
Mini motochika
Mini sengoku basara