Tagged with naruto shippuden
Add to favorite tags

Sakumo and kakashi ♡
Broken hearts !!
we're friends :) !
Naruto '' art & colouring by Kishi :) '' !
Sakura '' art and coloring by Kishi :) '' !
Sasuke
Sasuke before & after
starry sausage
Fucking Idiot lol
Itachi vs Sasuke
Itachi and Sasuke
Naruto e Kurama  ^^
Sasuhina
uchiha.
team minato.
:(
Susano
Naruto 💛
Konoha 11
Naruto