Tagged with fourth hokage

My edit lol but this is a cute episode. ❤️
Kurama/ Kyuubi, Minato
Minato Namikaze
Naruto Shippuuden ♠ Naruto Shippuden 
Naruto Shippuuden ♠ Naruto Shippuden 
Naruto Shippuuden ♠ Naruto Shippuden 
Naruto Shippuuden ♠ Naruto Shippuden 
Minato & Sarutobi
Naruto
Minato namikaze
.
Cute <3
. | via Tumblr