Tagged with dbsk
Add to favorite tags

Favoriten | Tumblr
tumblr_n9g3nqPp2v1qh6a42o1_500.gif (500×536)
WiNniE ShInkI's WonD3rL@nD | via Tumblr
DBSK | via Tumblr
yunjae
db5k | via Facebook
catch me. | via Tumblr
WiNniE ShInkI's WonD3rL@nD | via Tumblr
dbsk  | via Tumblr
WiNniE ShInkI's WonD3rL@nD | via Tumblr
Kim Jae Joong
-^-
♥
:*
Thương quá thương quá cơ ;**
Ôi :'(
:**
The kings! *.*
Untitled | via Tumblr
ʆѳรt ɦɛɑѵɛɳ | via Tumblr