Jamie Dornan❤

Superthumb
wenndy
wenndy
@wenndybh  
37

@wenndybh Jamie and Dakota ❤️😘  

handsome
wenndy
wenndy
@wenndybh  
64

@wenndybh Christian ❤️😍  

Jamie Dornan
mjj
mjj
@DooDooIsMine  
38

@DooDooIsMine fsog set pics  

Jamie Dornan
Eleni Kam
Eleni Kam
@eleni_kam  
97

@eleni_kam Christian Grey  

Superthumb
wenndy
wenndy
@wenndybh  
219

@wenndybh Do you play? 😁😂  

Superthumb
wenndy
wenndy
@wenndybh  
173

@wenndybh Funny friends 😂❤😍  

Superthumb
Alison Ariana
Alison Ariana
@TSwiftie4_FSOG  
58

@TSwiftie4_FSOG Jamie and Sam Taylor-Johnson  

Superthumb
wenndy
wenndy
@wenndybh  
90

@wenndybh Fifty shades of Grey 👔❤