20 years of age. Fashion student, Toronto:)

Toronto    @salmaxoxo