Daehyun

💝B.A.P💝
Yongguk, Himchan, Youngjae, Zelo, Jongup, Daehyun
/ excuse the zelo spam /

B.A.P Members and memes

🌹🙏STAN BAP🙏🌹

Bang Yongguk ❤
Jung Daehyun
Yoo Youngaje
Kim Himchan
Moon Jongup
Zelo || Choi Junhong

♔♡Zelo♡Yongguk♡♔
♡Daehyun♡Youngjae♡Jongup♡Himchan♡

Bias wrecker: Daehyun

kpop
11

@protectdae someone call the doctor *exo playing in the background*