like roses; we blossom && die.

paris<3    http://ohsolovelyy.tumblr.com