אני שונא את כל ישותי את אורך השוקיים

Yugoslavia    @postales