Tsukiyama

Ken Kaneki, Shuu Tsukiyama, Tohka Kirishima, Hinomi Fueguchi, Hide Nagachika, Nishiki Nishio, etc.

👑tokyo ghoul👑
✨kaneki ken✨
✨suzuya juzou✨
✨tsukiyama shuu✨

Superthumb
9

@WingsofWax Tsukiyama Shuu and Female Shuu (twin Shuus would be outright terrifying & hilarious!!!)  

anime
Vivian
Vivian
@vivian_hernandez_g  
35

@vivian_hernandez_g tokyo ghoul