Timekeeping

book
15

@ineedyoumaybe "And, because of this, man alone suffers a paralyzing fear that no other creature endures. A fear of time running out.":  

Superthumb
12

@aleagliataferre Morris York ⌚️ discount code (10% discount): "ALEAGLIATA" 💃🏽  

Superthumb
Nikki
Nikki
@IsNikkix3  
51

@IsNikkix3 Books + Color Palette V  

Superthumb
87

@IsNikkix3 Words, are our most inexhaustible source of Magic"—J.K. Rowling  

Superthumb
1

@phanmemxptcomvn Hệ thống quản lý bãi đỗ xe tự động sử dụng thẻ thông minh không tiếp xúc kiểm soát việc ra vào của xe một cách hoàn toàn tự động. Hệ thống bao gồm trạm lối vào, trạm lối ra, phòng quản lý trung tâm, hệ thống cảnh báo hết chỗ, hệ thống chụp hình biển số xe  

Superthumb
6

@bdzseni1999 Micsoda időmérő a Hungaroringen :D  

Superthumb
2

@ussrvintage Soviet Vintage Alarm Clock SLAVA 11 Jewels. Retro Style Clock. Metal Case Russian Clock. Old Soviet Mechanical Alarm Clock. Home Decor.