Tadashi

We could me immortals

Coach: Ukai Keishin, Advisor: Ittetsu Takeda, Captain: Daichi Sawamura, Vice-Captain: Koushi Sugawara, Managers: Kiyoko Shimizu/Hitoka Yachi
Asahi Azumane, Yu Nishinoya, Runosuke Tanaka, Chikara Ennoshita, Hisashi Kinoshita, Kazuhito Narita, Tobio Kageyama, Shoyo Hinata, Kei Tsukishima, Tadashi Yamaguchi

Yuri!!! On ICE (anime) by MAPPA Studio, involves comedy and figure skating. Directed by Sayo Yamamoto and written by Mitsurō Kubo. Character design was by Tadashi Hiramatsu, and its music was composed by Taro Umebayashi and Taku Matsushiba. The figure skating was choreographed by Kenji Miyamoto

This was actually a really great film

I made this collection cause i needed more tsukkiyama in my life

elsa, tadashi, aurora, belle

Superthumb
23

@AHinataS Haikyuu!! x Pokémon crossover~☆