Slemany

Superthumb
DanOoka
DanOoka
@danooka  
7

@danooka machek tasy dll darbeny hamu humry dnia ahenyt snap: thedanooka  

Superthumb
DanOoka
DanOoka
@danooka  
4

@danooka hay na mihraban mn chim let awist zyatr lawi ka hamisha lam bi snap: thedanooka  

Superthumb
DanOoka
DanOoka
@danooka  
5

@danooka har yakaman ba xayallekawa pir abin snap: thedanooka  

Superthumb
DanOoka
DanOoka
@danooka  
6

@danooka key dale tamshay rui jwan xataya away ruiy lada la jwan haqi szya snap: thedanooka  

Superthumb
DanOoka
DanOoka
@danooka  
4

@danooka agar ahley manawa nit tanaye kas tall maka snap: thedanooka  

Superthumb
DanOoka
DanOoka
@danooka  
5

@danooka xallk lagal ema dost nia ballku lagal xosh baxti ema dosta snap; thedanooka  

Superthumb
16

@zhiyar994 Add me for snap chat 👻 zhiyar994  

Superthumb
DanOoka
DanOoka
@danooka  
7

@danooka dwajar lawa te dagayt hatni hich kas bo awa nia to la tanyae najat bdat ballku labar tanha nabuni xoiate ... !!!! snap: thedanooka  

Superthumb
DanOoka
DanOoka
@danooka  
4

@danooka agr wistt grng bmenytawa lam dabeyt grngim pey bday snp: thedanooka  

Superthumb
DanOoka
DanOoka
@danooka  
15

@danooka mn namtwani bbm bawey ka xom amwist esta to atweyt bbm ba away to atweyt snap: thedanooka  

Superthumb
DanOoka
DanOoka
@danooka  
11

@danooka baranm xosh aweyt chunka ahley roishtn nia tanha deyt ! snap: thedanooka  

Superthumb
DanOoka
DanOoka
@danooka  
9

@danooka talfonm bo maka , wara sardanm am talafona nahltia dugmay bawshy nia ....! snap: thedanooka  

Superthumb
DanOoka
DanOoka
@danooka  
18

@danooka wttian : chon daley hamu dunya be ballena xo to yak kast taqi krdotawa nak hamu dunya? wtti ; axr aw yak kasa bo mn hamu dunya bu snap: thedanooka  

Superthumb
DanOoka
DanOoka
@danooka  
9

@danooka zhyani xot bka u bzhi . legare kasany dekash bo xoian bzhin snap. thedanooka  

Superthumb
DanOoka
DanOoka
@danooka  
21

@danooka agr bzanm gayshtn ba to xawna. ba jorek danum ta qyamat hal nasmawa snap. thedanooka  

Superthumb
DanOoka
DanOoka
@danooka  
23

@danooka xosha dldary . la hardw sar bey nak to bswtey . awesh be xabar bey. snap. thedanooka  

Superthumb
DanOoka
DanOoka
@danooka  
7

@danooka la kotyda har zhnek pshilay xosh naweyt . natwanyt pyawek baxtawar bka snap. thedanooka  

Superthumb
DanOoka
DanOoka
@danooka  
18

@danooka la bertan beyt negayk nakan dlli kasek blarzenn snap. thedanooka