Missa

Member of Miss A & Actress

( Bae Suzy / 배수지 )

Korean nation's first love, the goddess Suzy!

Suzy is so beautiful

JYP
Mahnoor♡
Mahnoor♡
@emaan00142  
1

@emaan00142 Suzy bae look Sporty girl  

kpop
15

@kaylee_bui Khi mỹ nhân Hàn khoe body nóng bỏng và bạn không tin nổi đây chỉ là ảnh hậu trường chưa chỉnh sửa - Ảnh 20.