Kolon

EXO PHOTO CONCEPT
EXO KOLON SPORT
OH SEHUN, DO KYUNGSOO, PARK CHANYEOL, BYUN BAEKHYUN, KIM JONGIN (KAI), ZHANG YIXING (LAY), KIM JANGDAE (CHEN), KIM JUNMYEON (SUHO), KIM MINSEOK (XIUMIN),
XIAO LUHAN, WU YIFAN (KRIS), HUANG ZITAO (TAO / Z.TAO)