Kang Daesung

Big Bang (빅뱅) is a South Korean boy band formed by YG Entertainment. The group officially debuted on 2006
G-Dragon (지드래곤) • Kwon Ji-yong (권지용) born August 18, 1988
T.O.P (탑) • Choi Seung-hyun (최승현) born November 4,
Taeyang (태양) • Dong Young-bae (동영배) born 18 May 1988
Daesung (대성) • Kang Dae-sung (강대성) born April 26, 1989
Seungri (승리) • Lee Seung-hyun (이승현) born December 12, 1990

daesung, bigbang, low quality, korean, top, kang daesung, kpop, idols, seunghyun, choi seunghyun, daesung lq, gdragon, seungri, taeyang, dong yongbae, yongbae, kwon jiyong, jiyong, vip, kpop idol, lee seunghyun

kang daesung.