B L O O M + G R O W

Tui thích hoa!!! Nhưng tui không thích ngắt hoa, cứ trồng cho nó nở để mà ngắm đẹp hơn.