♥ Bây giờ là SONESau này là SONEMãi mãi là SONE♥ Bây giờ là SNSDSau này là SNSDMãi mãi là SNSD♥ Ở đâu có SNSD, ở đó có SONE♥ Một giây là SONE, kả đời là SONE

Los Angeles, California    https://www.facebook.com/vuyennhi.nguyen.7