Osakasayama-shi, Osaka, Japan    https://www.facebook.com/mem.jam.7