My Type 好き❥❥


He is Sho Sakurai. 彼は櫻井翔です。大好き!

若い頃の嵐くんたちです

Japanese idols and singers 😄

▶︎ Arashi / Satoshi Ono /
Kazunari Ninomiya / Jun Matsumoto /
Sho Sakurai / Masaki Aiba 🎙🎶🎩🕺🏻👑🌈✨