seventeen. senior. asian. beaches. late nights. cuddle weather. ♥

Philadelphia.    http://kiowagordon.tumblr.com/