Hello! My name is Lorena :p

Monterrey, México    http://anime-otaku.metroblog.com/