if you're going through hell, keep going.

cwb    http://okokletsgotovegas.tumblr.com