Би үргэлж өөрийнхөөрөө л бдаг хэзээд ч хаан ч тийм л бх болно

Ulaanbaatar, Mongolia    http://www.facebook.com/lhagvadulam.vainlady