Otaku, fujoshi, homo. <3

SP, Brazil    http://hatakematsumi.deviantart.com