20, fashion student, brighton/southampton

UK    @kcsmith