I'm Jonghee,I'm a Italian girl.I love Korea and Japan! I'm singer and cosplayer and I listen Kpop and Jrock. I love Jonghyun,I'm B L I N G E R

Italy    http://jonghee.splinder.com