Con Rắn và con Bò Cạp. Jolly - Jol - Jolly Trinh.

Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Vietnam    http://www.facebook.com/jolly3k