if i hadn't met you, i wouldn't like you. if i hadn't liked you, i wouldn't love you. if i didn't love you, i wouldn't miss you. but i do, and i did, and i will.

australia    @jjheart