Đời này kiếp này, chỉ mong cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên. :) Live fast, love hard, die youn

Saigon    https://www.facebook.com/janie.huyenlinh.dreamer