kill 'em with kindness.

N O W H E R E    http://ask.fm/Jaidashanae