Zapamti da vrijediš i da si nešto posebno.

Daruvar    http://www.facebook.com/IvonaMarti