Nije bitno koliko si jako udaren.Bitno je koliko te ja jako mogu udariti,a da se ti nastaviš kretati.

   @inspektordr007