Anime Quotes Pt2

Anime is not always fiction

Sad Girl .. {Dépression insomnia, Mutilation}🔪💔

Because somehow, that define me so well that I don't know what to say ~

quote
Kohaku Minori
Kohaku Minori
@mino_dono  
125

@mino_dono Karakuri Pierrot  

Superthumb
Kohaku Minori
Kohaku Minori
@mino_dono  
34

@mino_dono No Trespassing