🌸 Με τη χάρη του Θεού είμαι αυτό που είμαι. Και η χάρη που μου έδωσε δεν ήταν χωρίς αποτέλεσμα. 🌸

São Paulo, Brasil    http://instagram.com/iambrucarolyn